• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Trung tâm Điều hành Thông tin Vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam (VNMCC)

Điện thoại                    : +84-(0)225-382 2181 

Fax                              : +84-(0)225-384 2979

Email                           : vnmcc@vishipel.com.vn

Địa chỉ                         : Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng