• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Đài Thông tin Vệ tinh Mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam

Thứ Bảy, 28/12/2013, 09:59 GMT+7

Năm 2002, đại diện được chỉ định của Việt Nam - Đài Thông tin Vệ tinh Mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam (VNLUT/MCC) đã trở thành thành viên của tổ chức Cospas-Sarsat với tư cách là nhà cung cấp thành phần mặt đất. Đài VNLUT/MCC gồm có: 01 Trạm Thu Tín hiệu Vệ tinh (VNLUT) và 01 Trung tâm Điều hành Thông tin Vệ tinh (VNMCC), được đặt tại Hải Phòng và do Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel) quản lý và khai thác.

Khai thác viên Trung tâm Điều hành Thông tin Vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam (VNMCC)

Khai thác viên Trạm thu Tín hiệu Mặt đất (VNLUT)

Đến năm 2008, VNMCC chính thức hòa mạng Cospas-Sarsat MCC toàn cầu, là thành viên nhóm MCC thuộc phân mạng Tây Bắc Thái Bình Dương (NWPDDR) với Năng lực Khai thác Đầy đủ (Full Operational Capability/ FOC). VNMCC đảm trách việc phân phối dữ liệu Cospas-Sarsat trực tiếp tới các RCC/ SPOC của Việt Nam cộng với các RCC/SPOC của Campuchia và Lào và đồng thời gián tiếp thông qua MCC Chủ Nhật Bản tới các RCC/SPOC khác trên toàn thế giới.

Với chức năng, nhiệm vụ chính là phát hiện, thu nhận, xử lý và phân phối các báo động cấp cứu được phát đi từ các phao Cospas-Sarsat 406 MHz, hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Đến năm 2013, Đài VNLUT/MCC đã thu nhận, xử lý và phân phối hơn 1000 sự kiện phao Cospas-Sarsat (EPIRB, PLB, ELT, SSAS) tới các cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn trong nước và nước ngoài, trợ giúp, cứu sống  trên 300 người.