• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Bản khai dữ liệu Phao Cospas-Sarsat

Thứ Bảy, 28/12/2013, 11:34 GMT+7

1.    Bản khai Dữ liệu Đăng ký Phao EPIRB (Bản word, Bản pdf)

2.    Bản khai Dữ liệu Đăng ký Phao ELT (Bản word, Bản pdf)

3.    Bản khai Dữ liệu Đăng ký Phao PLB (Bản word, Bản pdf)