• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Cơ sở Dữ liệu Đăng ký Phao Quốc tế

Chủ Nhật, 23/03/2014, 14:32 GMT+7
Giao diện Cơ sở Dữ liệu Phao Cospas-Sarsat quốc tế

Hệ thống 406 MHz Cospas-Sarsat cung cấp cho các Trung tâm tìm kiếm cứu nạn (SAR) các báo động cấp cứu có số nhận dạng Hexa 15 ký tự duy nhất, chứa các thông tin: Nhận dạng loại phao (ELT, EPIRB, PLB, SSAS), mã quốc gia gắn liền với mã nhận dạng phao duy nhất và loại thiết bị dẫn đường (Homing), .…Tuy nhiên, để hỗ trợ đắc lực cho các Trung tâm SAR trong công tác Tìm kiếm Cứu nạn, ngoài các thông tin trên, cần  phải có các thông tin khác  như: Nhận dạng tàu biển hoặc máy bay, loại tàu biển hoặc máy bay gặp nạn, các thiết bị thông tin trên phương tiện, số người gặp nạn,…Các thông tin này sẽ luôn sẵn có để cung cấp cho Trung tâm SAR chỉ với điều kiện là các phao cấp cứu 406 MHz đã được đăng ký phù hợp và chủ phao cung cấp các thông tin theo yêu cầu đến Cơ quan đăng ký.

Với tầm quan trọng đó, một số quốc gia đã yêu cầu bắt buộc việc đăng ký phao 406 MHz và duy trì một cơ sở dữ liệu đăng ký phao 406 MHz quốc gia. Tổ chức Hàng không dân sự quốc tế ICAO và Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO cũng đã yêu cầu các chủ phao thực hiện đăng ký phao 406 MHz theo các Luật định quốc tế về Tìm kiếm Cứu nạn. Các trung tâm SAR có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu phao 24/24 giờ để lấy thông tin khi cần thiết. .

Lợi ích to lớn của việc đăng ký phao trong hoạt động TKCN là điều không thể phủ định, tuy nhiên hiện nayvẫn còn một lượng lớn các phao 406 MHz không được đăng ký phù hợp. Một phần do không có đủ các cơ quan đăng ký phao ở một số nước, một phần nữa là do một số các cơ quan quản lý đăng ký phao lại không có các điểm liên hệ 24/24 giờ để các Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn (SAR) có thể dễ dàng truy cập. Vì vậy, năm 2004 tổ chức Cospas-Sarsat đã quyết định thiết lập một Cơ sở Dữ liệu Đăng ký phao 406 MHz quốc tế (IBRD) sẵn có cho người sử dụng khi không thực hiện được các điều kiện đăng ký quốc gia; cho những nhà quản lý muốn sử dụng các tiện ích của IBRD để tạo Cơ sở Dữ liệu Đăng ký phao quốc gia sẵn có, cung cấp thông tin cho các Trung tâm SAR.

Tổ chức Cospas-Sarsat cung cấp IBRD cho phép đăng ký tất cả các loại phao hiện có (ngoại trừ phao SSAS) và chỉ với mục đích duy nhất là hỗ trợ dịch vụ Tìm kiếm - cứu nạn chứ không có ý định thay thế Cơ sở dữ liệu phao quốc gia mà các  nước thành viên phải thực hiện theo yêu cầu của IMO và ICAO.

Trách nhiệm của IBRD là duy trì cơ sở dữ liệu, cung cấp các tiện ích để xem, nhập, sửa đổi và tra cứu hồ sơ trong cơ sở dữ liệu, đảm bảo các hồ sơ đã đăng ký luôn có sẵn và tạo ra các báo cáo khác nhau tùy vào lựa chọn của người sử dụng. Nội dung các thông tin đăng ký được lưu trên IBRD là trách nhiệm của người, tổ chức, hoặc cơ quan mà đã cung cấp thông tin đăng ký. Tổ chức Cospas-Sarsat không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào liên quan đến độ chính xác của thông tin đăng ký mà người sử dụng đã đưa ra. Hơn nữa, IBRD chỉ chấp nhận các thông tin đăng ký phao được đăng ký trực tuyến qua giao diện người sử dụng Website (https://www.406registration.com). Hiện tại IBRD đang duy trì và cung cấp các mức truy cập khác nhau cho:

  • Chủ phao có mong muốn được đăng ký thông tin phao của mình;
  • Các nhà quản lý muốn tạo dữ liệu đăng ký sẵn có cho dịch vụ Tìm kiếm cứu nạn quốc tế.
  • Các đơn vị tìm kiếm cứu nạn muốn truy cập vào dữ liệu đăng ký phao để xử lý các sự kiện cấp cứu thu nhận qua hệ thống Cospas-Sarsat một cách hiệu quả.

Với các quốc gia thành viên, thì đơn vị đóng vai trò là đầu mối liên hệ IBRD của quốc gia đó với IBRD (ở Việt Nam là Trung tâm VNMCC) phải:

  • Yêu cầu Cơ quan quản lý IBRD cấp các tên nhận dạng người sử dụng quốc gia và các mật khẩu cho những đơn vị sử dụng IBRD sau đó phân bổ một cách thích hợp các tài khoản này cho: Nhà cung cấp dữ liệu quốc gia, các Trung tâm tìm kiếm cứu nạn, kiểm soát viên tàu biển và hàng không, các đơn vị làm nhiệm vụ công ích có thẩm quyền…
  • Thông báo cho những người sử dụng trong nước về lợi ích và tính sẵn có của IBRD.
  • Đảm bảo rằng tất cả dữ liệu tương ứng với mã nước của mình được nhập vào IBRD một cách chính xác, đầy đủ và sau đó cập nhật ít nhất hai năm một lần.
  • Đầu mối liên hệ IBRD của quốc gia sẽ đóng vai trò như là điểm liên hệ thay cho Cơ quan quản lý dữ liệu và chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh bởi việc việc sử dụng IBRD và việc đăng ký phao với mã quốc gia của mình. Các quốc gia là thành viên của Cospas-Sarsat thì đầu mối liên hệ IBRD quốc gia chính là đại diện Cospas-Sarsat (MCC). Với các quốc gia không là thành viên Cospas-Sarsat sẽ chấp nhận đầu mối liên hệ IBRD quốc gia được chỉ định bởi Cơ quan đại diện chính thức ICAO hoặc IMO của quốc gia đó.

Tuỳ thuộc vào yêu cầu của đầu mối liên hệ IBRD quốc gia với Nhà quản lý Cospas-Sarsat mà chủ phao có thể được đăng ký trực tuyến và cập nhật các dữ liệu đăng ký phao của mình ngay tại trang web IBRD.

Các đơn vị tìm kiếm cứu nạn có thể tra cứu thông tin phao trên IBRD để hỗ trợ cho công việc SAR. Muốn đăng nhập vào hệ thống IBRD, các đơn vị SAR cần yêu cầu đầu mối liên hệ IBRD của quốc gia mình cấp tài khoản và mật khẩu Các dịch vụ SAR không được quyền sửa bất kỳ thông tin nào trên IBRD. Nếu phát hiện lỗi sai trong dữ liệu đăng ký trên IBRD thì đơn vị SAR có trách nhiệm thông báo cho người cung cấp dữ liệu (chủ phao) hoặc cơ quan quản lý quốc gia chịu trách nhiệm.

Qua nhiều năm đưa vào sử dụng và cập nhật thêm nhiều tính năng mới, giao diện web của IBRD ngày càng trở lên thuận tiện và hiệu quả đối với các nhân viên cứu hộ khi truy cập để lấy các thông tin cần thiết.

Tài Giang