• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
 • Fax: +84-(0)225 384 2979

Điều gì xảy ra nếu bạn không đăng ký phao Cospas-Sarsat 406 MHz?

Thứ Bảy, 15/03/2014, 16:06 GMT+7
Khai thác viên tại Trung tâm VNMCC

Trong những mục đích đăng ký phao Cospas-Sarsat 406 MHz như là phục vụ quản lý phương tiện mang phao, phục vụ đăng kiểm, phục vụ công tác Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) vv... thì đăng ký phao nhằm mục đích phục vụ TKCN là vô cùng quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến sự an nguy sinh mạng của con người.

Tại sao phải đăng ký Phao Cospas-Sarsat 406 MHz của bạn?

Khi một phao Cospas-Sarsat 406 MHz được phát hiện bởi hệ thống Cospas-Sarsat, một trong những hành động đầu tiên được thực hiện bởi dịch vụ TKCN là cố gắng liên lạc với chủ sở hữu của phao, hoặc một đầu mối tiếp nhận thông tin khẩn cấp do chủ sở hữu phao chỉ định, để xác minh tính chất của tai nạn. Quy trình này diễn ra như sau:

 • Phao được kích hoạt.
 • Tín hiệu phát đi từ phao sẽ được Trung tâm Điều hành Thông tin Vệ tinh Cospas-Sarsat (MCC) thích hợp phát hiện và giải mã bức điện, sau đó chuyển tiếp cảnh báo này cho Trung tâm phối hợp cứu nạn thích hợp hoặc đầu mối tiếp nhận thông tin TKCN.
 • Cơ quan TKCN sẽ gửi một bức điện điện tử cho tổ chức chịu trách nhiệm về quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu đăng ký phao kết hợp với mã quốc gia của phao đó. Ví dụ, nếu các phao đã được mã hoá với mã quốc gia Hoa Kỳ, một bức điện sẽ được gửi đến các nhà khai thác cơ sở dữ liệu đăng ký phao Hoa Kỳ yêu cầu cung cấp tất cả các thông tin có sẵn trong cơ sở dữ liệu đăng ký.
 • Để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch cứu nạn, dựa vào  thông tin đăng ký này cơ quan TKCN sẽ cố gắng liên lạc với chủ phao hoặc đầu mối tiếp nhận thông tin khẩn cấp được xác định trong các chi tiết đăng ký.

Tầm quan trọng của việc đăng ký phao Cospas-Sarsat  406 MHz:

 • Công tác TKCN được bắt đầu ngay cả khi chưa có vị trí phao: Khi một phao giao thức không vị trí được phát hiện bởi một vệ tinh Cospas-Sarsat địa tĩnh, bức điện cảnh báo tạo ra bởi hệ thống Cospas-Sarsat không bao gồm thông tin vị trí. Vị trí của phao sẽ không có sẵn cho đến khi nó được phát hiện bởi các vệ tinh quỹ đạo cực tầm thấp Cospas- Sarsat (LEOSAR). Trong trường hợp này, việc liên lạc với địa chỉ tiếp nhận khẩn cấp xác định trong cơ sở dữ liệu đăng ký phao, cơ quan TKCN có thể cơ bản khoanh vùng được khu vực nơi chủ phao đi lại, do đó cho phép công tác TKCN được bắt đầu ngay cả trước khi vị trí phao được phát hiện bởi hệ thống LEOSAR.
 • Công tác TKCN được bắt đầu ngay lập tức ngay cả khi chưa có vị trí chính xác: Khi phao được phát hiện bởi một trong những vệ tinh Cospas-Sarsat LEOSAR, các cảnh báo bao gồm hai vị trí tính toán Doppler. Một trong các nghiệm là vị trí chính xác và nghiệm còn lại là một vị trí ảnh của quá trình xử lý tín hiệu Doppler. Liên lạc với địa chỉ tiếp nhận thông tin khẩn cấp và thu thập thông tin về khu vực cơ bản nơi chủ phao đi lại, thông thường có thể xác định một trong hai vị trí là chính xác. Điều này cho phép nhiệm vụ TKCN được bắt đầu ngay lập tức mà không cần chờ để có sự chắc chắn về vị trí chính xác.
 • Tránh hoang phí các nguồn tài nguyên phục vụ TKCN: Nếu phao do vô tình bị kích hoạt, nhờ sử dụng chi tiết liên lạc được cung cấp trong cơ sở dữ liệu đăng ký phao, cơ quan TKCN có thể liên lạc với chủ phao để yêu cầu tắt phao vì vậy hủy bỏ được một báo động giả. Điều này có thể hỗ trợ chủ phao khắc phục lỗi nếu có và nó có thể giúp cho cơ quan TKCN tránh việc sử dụng không cần thiết các nguồn tài nguyên có giá trị TKCN.

Điều gì xảy ra nếu bạn không đăng ký phao 406 MHz của bạn?

 • Không tận dụng được lợi thế của công nghệ hiện tại: Hệ thống sẽ vẫn làm việc nhưng do bạn không đăng ký nên không biết ai là chủ phao và dẫn đến không xác minh được thông tin giá trị cho công tác TKCN. Hệ thống Cospas-Sarsat được thiết kế để cung cấp cho cả hai thông tin vị trí và mã nhận dạng. Thông tin nhận dạng như là hô hiệu cuộc gọi vô tuyến hoặc số đuôi máy bay có thể được mã hóa vào thiết bị chỉ báo vị trí khẩn cấp 406 MHz (gọi chung là Phao 406MHz). Nếu phao được mã hóa với một số sê-ri, thì lại càng phải được đăng ký khi không có thông tin về người sử dụng phao được mã hóa trong bức điện phao.
 • Có thể bị phạt: Hiện nay nhiều quốc gia đã ủy quyền cho các cơ quan Pháp luật thực hiện đăng ký phao, vì vậy nếu chủ phương tiện không đăng ký có thể sẽ bị phạt.
 • Công tác cứu nạn có thể bị chậm trễ: Khi hệ thống có thể phát hiện được một vị trí (hoặc bằng xử lý Doppler hoặc thông qua việc sử dụng vị trí mã hóa trong điện phao), Cơ quan TKCN có thể thực hiện ngay việc tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, khi chưa có vị trí, cơ quan TKCN  phải dựa vào thông tin đăng ký nhưng lại không có. Do vậy, việc tìm kiếm cứu nạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đó là những trường hợp mà việc cứu nạn có thể bị chậm trễ cho đến khi hệ thống có thể xác định được vị trí. Ngay cả trong trường hợp đã xác định được  vị trí, việc hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn cũng có thể bị trì hoãn cho đến khi  xác định được tính chất cấp cứu và khả năng cơ quan TKCN tiếp cận vị trí bị nạn. Vì vậy khi đăng ký một phao, cố gắng liệt kê hai địa chỉ liên lạc, để cơ quan tìm kiếm và cứu nạn có thể liên lạc được bất cứ lúc nào trong ngày.
 • Hoang phí các nguồn tài nguyên có giá trị TKCN: Các phao có thể bị đánh cắp và cố tình kích hoạt hoặc chúng có thể được kích hoạt vô tình nếu không được bảo quản một cách thích hợp. Nếu phao không được đăng ký, cơ quan TKCN sẽ phải thực hiện TKCN tại vị trí báo nạn của phao, điều này có thể kéo theo việc sử dụng hoang phí các nguồn tài nguyên có giá trị TKCN và có thể đưa tính mạng nhân viên cứu nạn vào tình thế rủi ro.

Đăng ký phao Cospas-Sarsat 406 MHz tại Việt Nam ?

 Ngày 02 tháng 04 năm 2013 Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 19/2013/QĐ-TTg, ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat và chỉ định Trung tâm VNMCC là cơ quan quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về phao Cospas-Sarsat phục vụ công tác TKCN tại Việt Nam.

Vì sự an toàn sinh mạng và tài sản các chủ phao hãy đăng ký phao Cospas-Sarsat của mình bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tới Trung tâm VNMCC thông qua hệ thống bưu chính viễn thông theo địa chỉ:

Trung tâm Điều hành Thông tin Vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam (VNMCC)

Điện thoại                    : +84-(0)31-382 2181 

Fax                               : +84-(0)31-384 2979

Email                           : vnmcc@vishipel.com.vn

Địa chỉ                         : Số 2, Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng

Triệu Hải