• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Trách nhiệm của chủ Phao Cospas-Sarsat đối với Cơ sở Dữ liệu Đăng ký Phao

Thứ Năm, 20/03/2014, 09:46 GMT+7
Khai thác viên Đài LUT/MCC (Ảnh minh họa)

Một trong những lợi ích và đặc trưng của phao Cospas-Sarsat 406 MHz đó là mỗi một phao được thiết kế với một mã nhận dạng duy nhất, cho phép nó truyền đi thông điệp để nhận dạng và tra cứu các thông tin cần thiết về phương tiện bị nạn, chủ sở hữu phao... Khi phương tiện, người sử dụng Phao Cospas-Sarsat gặp sự cố hay những tình huống không mong muốn và cần sự trợ giúp thì với các thông tin đã được đăng ký sẽ là nguồn thông tin hữu ích, trợ giúp nhanh chóng cho các đơn vị Tìm kiếm, Cứu nạn (TKCN) xác minh và đến trợ giúp.

Từ năm 2006, tổ chức Cospas-Sarsat đã chính thức đưa vào khai thác sử dụng Cơ sở Dữ liệu Quốc tế về Đăng ký phao Cospas-Sarsat 406 MHz (tên tiếng Anh là Cospas-Sarsat International 406 MHz Beacon Registration Database - được gọi tắt là IBRD). Đây là cơ sở dữ liệu quốc tế trong đó bao gồm các dữ liệu về nhận dạng, thông tin đầu mối liên hệ của  phao, phương tiện được  lắp đặt phao và tổ chức, cá nhân, quốc gia sử dụng phao. Cơ sở Dữ liệu này được thiết kế để sử dụng miễn phí cho việc đăng ký phao Cospas-Sarsat 406 MHz và để đảm bảo Cơ sở Dữ liệu có tính sẵn sàng 24/7 phục vụ cho công tác TKCN trên thế giới.

Ngày 02/04/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 19/2013/QĐ-TTg ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu Phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat. Quy chế ban hành kèm theo Quyết định bao gồm 05 Chương, 12 Điều và 04 phụ lục, trong đó có nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, khai thác và sử dụng Phao Cospas-Sarsat. Theo Quy chế này, Trung tâm Điều hành Thông tin Vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam (hay còn được gọi tắt là Trung tâm VNMCC) là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về Phao Cospas-Sarsat 406 MHz. Đến hết năm 2013, Trung tâm VNMCC đã chuyển tải (upload) được hơn 800 Phao Cospas-Sarsat 406 MHz quốc tịch Việt Nam lên Cơ sở Dữ liệu Quốc tế về Đăng ký Phao Cospas-Sarsat, bao gồm các loại thiết bị chỉ báo vị trí cấp cứu  (EPIRB), Thiết bị phát tín hiệu vị trí khẩn cấp  (ELT) và thiết bị phát tín hiệu vị trí cá nhân  (PLB).

Chỉ tính riêng trong năm 2013, Trung tâm VNMCC đã tiếp nhận và xử lý gần 20 sự kiện báo động cấp cứu từ Phao Cospas-Sarsat từ tàu, phương tiện đã bị phá dỡ, đổi chủ sở hữu mà không được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký Phao Cospas-Sarsat 406 Mhz, điều này làm chậm quá trình xác minh thông tin và ảnh hưởng đến việc triển khai phương án, huy động phương tiện cứu nạn của các cơ quan hữu trách.

Vì lẽ đó, tại điều 6 của Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu Phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat ban hành theo Quyết định số 19/2013-QĐ-TTg đã quy định rõ về nghĩa vụ của chủ phao Cospas-Sarsat khi có thay đổi thông tin, dữ liệu phao, trong đó nêu rõ:

“1. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có sự thay đổi, chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm chung cấp cho Trung tâm VNMCC thông tin, dữ liệu thay đổi của phao Cospas-Sarsat. Trường hợp thay đổi Giấy phép sử dụng tần số, chủ phao có trách nhiệm gửi kèm theo 01 bản sao chụp Giấy phép sử dụng tần số.

2. Chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp thông tin trong trường hợp phao bị mất hoặc không sử dụng được trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, kể từ thời điểm bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

3. Thông tin thay đổi về dữ liệu đăng ký phao Cospas-Sarsat phải được gửi đến trung tâm VNMCC theo mẫu quy định tại Phụ lục của Quy chế này để cập nhật, bổ sung theo quy định”

Những thông tin, dữ liệu thay đổi, cập nhật trong cơ sở dữ liệu đăng ký quốc gia về Phao Cospas-Sarsat 406 MHz được chủ Phao Cospas-Sarsat đăng ký lại đã hỗ trợ xác minh chính xác, liên lạc nhanh chóng với người sử dụng, chủ phương tiện sử dụng Phao Cospas-Sarsat, điều này giúp cho các đơn vị TKCN tiết kiệm được thời gian, kinh phí khi triển khai hoạt động TKCN.

Để biết thêm thông tin chi tiết về đăng ký và sử dụng dữ liệu đăng ký Phao Cospas-Sarsat, xin hãy liên hệ với Trung tâm Điều hành Thông tin Vệ tinh Cospas-Sarsat Việt Nam (Trung tâm VNMCC) theo số điện thoại 031.3822181 hoặc email vnmcc@vishipel.com.vn để được hỗ trợ.

Vũ Thanh