• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Cung cấp dữ liệu Phao qua Fax/Email

Thứ Hai, 12/05/2014, 10:08 GMT+7

Khách hàng/chủ phao có thể in mẫu cung cấp dữ liệu phao, điền thông tin và gửi đến VISHIPEL  bằng Fax hoặc Email.

Fax: +84-(0)31-3842073

Email: customercare@vishipel.com.vn