• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Cung cấp dữ liệu Phao trực tiếp

Thứ Hai, 12/05/2014, 10:21 GMT+7

Khách hàng/chủ phao có thể cung cấp dữ liệu Phao Cospas-Sarsat trực tiếp tại các điểm Dịch vụ khách hàng của VISHIPEL tại đây