• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Vishipel tham dự cuộc họp giữa ba bên Campuchia, Lào và Việt Nam về việc đánh giá thực hiện MOU/LOA trong việc hợp tác tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động Cospas-Sarsat

Thứ Ba, 22/03/2016, 09:36 GMT+7

(Vishipel) – Tại Campuchia, trong các ngày 15 và 16 tháng 03 năm 2016, Vishipel tham dự cuộc họp giữa ba bên Campuchia, Lào và Việt Nam về việc đánh giá thực hiện MOU/LOA trong việc hợp tác tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động Cospas-Sarsat từ VNMCC tới các SPOC của Lào và Campuchia.

Tham dự cuộc họp có đoàn Campuchia do Ông Keo Sivon – Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, Ủy ban Nhà nước về Hàng không Dân dụng Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn, đoàn Lào do Ông Inthanousone SISANONH – Phó Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Lào làm trưởng đoàn, đoàn Việt Nam do Ông Đỗ Đức Tiến - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam làm trưởng đoàn. Cuộc họp còn có Ông Kim Sophorn – Thứ trưởng, Ủy ban Nhà nước về Hàng không Dân dụng Vương quốc Campuchia tham dự và phát biểu khai mạc.

Đoàn Việt Nam về phía Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel) có đại diện Lãnh đạo Công ty, Phòng chuyên môn và Đài Thông tin Vệ tinh Mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam (VNLUT/MCC).

Nội dung cuộc họp tập trung vào việc báo cáo đánh giá và thảo luận của các nước về việc duy trì, bảo đảm kênh truyền; nội dung và địa điểm đào tạo kiến thức và kỹ năng tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động Cospas-Sarsat từ VNMCC tới các SPOC của Campuchia và Lào cũng như chương trình hợp tác trong thời gian tới. Tại cuộc họp, hai đoàn công tác Lào và Campuchia đã đánh giá cao sự hỗ trợ của Vishipel trong việc tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động Cospas-Sarsat chính xác, kịp thời, tin cậy từ VNMCC tới các SPOC của Lào và Campuchia.

Cuộc họp đã đi đến thống nhất chung là các bên tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung của MOU đã ký giữa Việt Nam với Lào và Việt Nam với Campuchia; các nội dung của LOA đã ký giữa Công ty Vishipel với Tổng Công ty Vận tải Hàng không Lào và Công ty Vishipel với Ủy ban Nhà nước về Hàng không Dân dụng Vương quốc Campuchia về tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động Cospas-Sarsat từ VNMCC tới các SPOC của Lào và Campuchia.

Đại diện các bên Campuchia, Lào và Việt Nam tại Hội nghị  đánh giá thực hiện MOU/LOA trong việc hợp tác tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động Cospas-Sarsat