• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Trao đổi công tác nghiệp vụ thông tin Cospas-Sarsat giữa Công ty VISHIPEL và Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng không

Thứ Năm, 03/11/2016, 08:39 GMT+7

(Vishipel) – Sáng ngày 01/11/2016, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã diễn ra Buổi trao đổi công tác nghiệp vụ thông tin Cospas - Sarsat giữa Công ty VISHIPEL và Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng không.

Tham gia Buổi làm việc trao đổi công tác nghiệp vụ thông tin Cospas-Sarsat, về phía Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) Hàng không gồm có: Ông Nguyễn Hữu Mạnh – Phó Trưởng Trung tâm làm trưởng đoàn cùng các lãnh đạo phòng chuyên môn. Về phía Công ty VISHIPEL gồm có: Ông Nguyễn Công Chiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty cùng các lãnh đạo phòng chuyên môn, đơn vị.

Tại Buổi làm việc, đại diện Công ty VISHIPEL đã giới thiệu tới Trung tâm phối hợp TKCN Hàng không tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat toàn cầu và Đài Thông tin Vệ tinh Mặt đất của Việt Nam Cospas-Sarsat (VNLUT/MCC). Đài VNLUT/MCC do Công ty VISHIPEL quản lý, vận hành và khai thác, có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và truyền phát báo động cấp cứu từ các phao ELT (dùng trong Hàng không), EPIRB (dùng trong Hàng hải), PLB (dùng trên đất liền) tới  các cơ quan, đơn vị TKCN quốc gia và quốc tế.

Buổi trao đổi công tác nghiệp vụ thông tin Cospas-Sarsat giữa Công ty VISHIPEL và Trung tâm phối hợp TKCN Hàng không

Hai bên đã đánh giá kết quả công tác phối hợp trong tiếp nhận, xử lý, phân phối dữ liệu báo động cấp cứu phát đi từ phao ELT và thảo luận các biện pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã trao đổi những thông tin liên quan đến quy định hiện hành của quốc tế, quốc gia về trang bị, lắp đặt, sử dụng, bảo dưỡng, các nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu tình trạng báo động giả phát đi từ các phao ELT trên các tàu bay của Việt Nam.

Công ty VISHIPEL giới thiệu về Hệ thống VNLUT/MCC tới Trung tâm phối hợp TKCN Hàng không

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Mạnh đánh giá cao kết quả hoạt động của hệ thống VNLUT/MCC trong thời gian qua, đã tiếp nhận và phân phối kịp thời, chính xác các tín hiệu báo động cấp cứu Cospas-Sarsat phát đi từ phao ELT tới Trung tâm phối hợp TKCN Hàng không (ARCC) phục vụ cho công tác TKCN. Ông Nguyễn Công Chiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty VISHIPEL cũng thay mặt Ban lãnh đạo Công ty gửi lời cảm ơn tới Trung tâm phối hợp TKCN Hàng không về sự hợp tác, khai thác hiệu quả dữ liệu Cospas-Sarsat phao ELT 406 MHz do VNMCC cung cấp cho hoạt động TKCN ngành Hàng không; đồng thời Công ty VISHIPEL cam kết cung cấp dữ liệu Cospas-Sarsat từ các phao 406 MHz (ELT, EPIRB, PLB) chính xác, kịp thời và tin cậy cho các hoạt động TKCN trong cả Hàng không, Hàng hải và trên đất liền.

Ngay sau phần thảo luận, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng không đã thăm và học tập thực tế tại Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam (VNLUT/MCC) và Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng (HPLES).

Về kế hoạch làm việc trong thời gian tới, hai bên cam kết cùng nhau hoàn thiện quy trình, thủ tục nghiệp vụ, tăng cường thông tin phản hồi tiếp nhận các báo động cấp cứu do VNMCC gửi tới ARCC; đồng thời phối hợp khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu đăng ký cũng như dữ liệu báo động đối với phao Cospas-Sarsat ELT 406 MHz góp phần vì sự an toàn cho hoạt động của ngành hàng không Việt Nam.

Đoàn công tác Trung tâm phối hợp TKCN Hàng không thăm và học tập thực tế Đài VNLUT/MCC

Đoàn công tác Trung tâm phối hợp TKCN Hàng không thăm và học tập thực tế Đài HPLES

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đài HPLES