• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Nâng cấp website IBRD

Thứ Ba, 11/04/2017, 15:12 GMT+7

Với sự ra đời của các loại thiết bị báo nạn Cospas-Sarsat 406MHz (gọi tắt là phao) thế hệ mới, tổ chức Cospas-Sarsat đã quyết định xây dựng lại website Cơ sở dữ liệu phao quốc tế IBRD (International Beacon Registration Data) và dự kiến tháng 6/2018 đưa vào khai thác, website mới này cũng tích hợp thêm các tính năng mới và giao diện sẽ thân thiện hơn với người dùng.

Cospas-Sarsat đang tìm kiếm nhà cung cấp có thể hỗ trợ Ban thư ký Cospas-Sarsat đưa ra các phương án sâu sát về lĩnh vực này và có chi phí hợp lý để thiết kế và xây dựng lại website IBRD đạt được các mục tiêu đề ra.

Biên dịch từ Website Cospas-Sarsat quốc tế.