• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Quy trình đào tạo giúp giảm tỷ lệ báo động giả

Thứ Ba, 11/04/2017, 15:29 GMT+7

Ở khu du lịch Blue Mountains – Australia, việc đào tạo cho các nhân viên sử dụng thiết bị phao PLB và EPIRB là một yếu tố chính góp phần giảm số lượng các cuộc phát tín hiệu báo động giả tại đây.

Dưới đây là một số trích dẫn trong quy trình đào tạo:

  • Các nhân viên phải trải qua 15 phút để chắc chắn mình đã biết cách sử dụng phao EPIRB;
  • Các nhân viên phải giải thích cách sử dụng phao và thảo luận chi tiết về quá trình với những người trong đoàn trước khi họ rời khỏi trạm;
  • Nhân viên của trạm cũng phải chỉ cho người dùng thấy được các chỉ dẫn đơn giản dán trên mặt sau của phao;
  • Người dùng được phát một cái túi đựng sổ tay hướng dẫn sử dụng phao và phải dễ dàng nhận biết được cái túi này trong những đồ đạc mang theo;
  • Nhờ có tỷ lệ đăng ký thông tin cao, trong nhiều trường hợp nhân viên tìm kiếm cứu nạn có thể liên lạc với chủ phao để xác minh thông tin trước khi triển khai các lực lượng tìm kiếm;
  • Các trường hợp thao tác nhầm, bảo quản hoặc thanh lý thiết bị phao không đúng đều tạo áp lực cho các lực lượng chức năng trong công tác xác minh, tìm kiếm cứu nạn.

 

Biên dịch từ Website Cospas-Sarsat quốc tế.