• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Báo động cấp cứu do vô ý

Thứ Năm, 13/04/2017, 09:51 GMT+7

Phải tắt phao ngay lập tức nếu phao vô tình bị kích hoạt. Nếu phao không có chức năng tắt, phải cách ly với môi trường bằng cách đặt trong một thùng kim loại (ví dụ như một hộp kim loại rắn hoặc tủ lạnh).

Bởi vì vệ tinh có khả năng sẽ được phát hiện ngay tín hiệu phao cả khi phao chỉ bật trong thời gian ngắn, nên ngay lập tức liên lạc với cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các báo động cấp cứu Cospas-Sarsat trong khu vực để tránh việc triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn không cần thiết mà có thể đang cần cho một trường hợp cấp cứu thật ở một nơi khác. Nếu trong khu vực có Trung tâm xử lý dữ liệu Cospas-Sarsat, MCC phải thông báo ngay tới trung tâm này. Nếu không có thì nên thông báo về cho các đầu mối phối hợp tìm kiếm và cứu nạn (SPOC) cũng trong danh sách trên (chọn “SPOC”). Các kích hoạt do vô ý sẽ không bị phạt.

 

Biên dịch từ Website Cospas-Sarsat quốc tế.