• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Điều gì sẽ xảy ra khi kích hoạt phao?

Thứ Năm, 13/04/2017, 10:29 GMT+7

Người sử dụng kích hoạt phao

Khi phao được kích hoạt bởi một nút bấm nhân công hoặc một cách tự động (ví dụ như: một ELT mang trên máy bay được kích hoạt tự động bởi sự va chạm vật lý, chẳng hạn như bị đâm va, hoặc EPIRB của tàu sẽ được kích hoạt khi nó tiếp xúc với nước), nó bắt đầu phát đi một chuỗi rất ngắn là các tín hiệu được mã hoá dạng số gọi là các "bursts", các tín hiệu này chỉ ra rằng có người đang bị nạn. Mặc dù các bursts được tạo ra là ngắn với mục đích kéo dài thời gian pin của phao, nhưng mỗi burst sẽ gửi đi một bức điện chứa nhận dạng phao, và có thể bao gồm các thông tin về máy bay hoặc tàu của bạn, và vị trí nếu phao được tích hợp bộ định vị trong hoặc ngoài.

Để các vệ tinh Cospas-Sarsat nhận được tín hiệu của phao thì phao phải không bị che chắn bởi các vật cản. Một phao chìm dưới nước hoặc một phao có ăng ten bị chắn bởi thân tàu hoặc máy bay thì tín hiệu nó phát đi không chắc vệ tinh đã thu được. Tương tự, có thể phải mất lâu hơn để phát hiện ra một phao đã được kích hoạt, ví dụ, ở khu vực hẻm núi, tín hiệu cũng có thể bị trễ một khoảng thời gian trước khi vệ tinh bay qua ngay phía trên đầu.

Vệ tinh phát hiện phao

Một vài vệ tinh Cospas-Sarsat chỉ có chức năng chuyển tiếp các bức điện thu được từ phao. Trong khi các vệ tinh khác có khả năng chuyển tiếp điện và tập hợp các thông tin chi tiết về tín hiệu từ đó có thể giúp các trạm mặt đất tính toán vị trí phao. Từ vị trí của bạn có thể nhìn thấy các loại vệ tinh khác nhau tại các thời điểm khác nhau còn ở những khu vực xa xôi hẻo lánh tín hiệu cấp cứu được chuyển tiếp tới trạm mặt đất để xử lý sẽ bị chậm hơn.

Tín hiệu phao được chuyển từ vệ tinh tới trạm LUT

Khi hệ thống Cospas-Sarsat phát hiện được phao và chuyển tiếp tới trạm mặt đất (gồm các ăng ten và các thiết bị liên quan để truy bám vệ tinh, chúng thuộc sở hữu của chính phủ và được gọi là một Local User Terminal hay LUT), các máy tính phân tích tín hiệu từ phao của bạn để tính toán vị trí phao.

LUT chuyển bức điện phao và dữ liệu vị trí tới MCC liên đới

Dữ liệu vị trí được trạm LUT tính toán (cùng với bất kỳ thông tin vị trí nào được mã hoá ngay trong bức điện cấp cứu mà phao phát đi), cùng tất cả các thông tin khác được gửi đi trong bức điện phao cấp cứu từ trạm mặt đất LUT tới Trung tâm điều hành thông tin vệ tinh liên đới (MCC), trung tâm MCC này sẽ thực hiện định tuyến bức điện cấp cứu cùng các vị trí tính toán được tới các cơ quan thích hợp.

MCC chuyển bức điện cấp cứu Cospas-Sarsat tới hai nơi:

Trung tâm Xử lý Thông tin (MCC) gửi bức điện cấp cứu và vị trí tính toán được tới cơ quan chính phủ có trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn trong khu vực được tin là phao đã phát. Bức điện được phát từ phao cũng bao gồm một "mã quốc gia" để chỉ nơi đăng ký của phao. (Đối với tàu hoặc máy bay mã quốc gia của phao thường cũng sẽ là mã quốc gia mà phương tiện đăng ký. Đối với PLB được trang bị cho cá nhân, mã quốc gia của phao thường là mã của quốc gia đã mua phao hoặc do người chủ phao đăng ký). Thông tin điện báo động cùng với các vị trí tính toán cũng được gửi tới quốc gia đăng ký của phao. Tương tự như với các cơ quan trách nhiệm thuộc quốc gia đăng ký phao, các cơ quan tìm cứu gần nhất trong khu vực phao phát cũng sẽ được gửi các báo động cấp cứu.

Các đơn vị cứu nạn thực hiện hành động:

Tất cả các thông tin trong bức điện phao cấp cứu, cùng với các vị trí đã tính toán, được chuyển tới đích cuối cùng là Đầu mối Tìm kiếm cứu nạn quốc gia, cơ quan có trách nhiệm xử lý các báo động cấp cứu. Điều quan trọng đối với việc triển khai một cuộc Tìm kiếm cứu nạn là biết được thông tin của người/ tàu/ máy bay bị nạn càng nhiều càng tốt, có được thông tin liên hệ khẩn cấp chính xác của người hoặc tổ chức có thể cung cấp thêm các chi tiết về đặc điểm của tàu/ máy bay, kế hoạch hành trình, các phương tiện mà người bị nạn mang theo... Các cơ quan Tìm kiếm cứu nạn sẽ tra cứu những thông tin quan trọng này từ cơ sở dữ liệu đăng ký phao. Đó chính là lý do tại sao việc đảm bảo phao của người sử dụng đã được đăng ký với cơ quan được chính phủ chỉ định là cực kỳ quan trọng.

 

Biên dịch từ Website Cospas-Sarsat quốc tế.