• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Bảo dưỡng phao

Thứ Năm, 13/04/2017, 10:54 GMT+7

Thiết bị báo nạn 406Mhz (gọi tắt là phao 406MHz) là thiết bị đảm bảo an toàn sự sống. Chúng là các thiết bị phát sóng vô tuyến phức tạp và chức năng của nó có hoạt động đúng hay không trong trường hợp khẩn cấp phụ thuộc vào việc bảo dưỡng thích hợp. Người sử dụng phải bảo dưỡng phao 406 Mhz theo đúng  hướng dẫn của nhà sản xuất. Đối với các phao hàng không ELT và phao hàng hải EPIRB, các yêu cầu và quy trình bảo dưỡng phao và các thành phần bên ngoài thường phải tuân theo các quy định của quốc gia hoặc các tiêu chuẩn quốc tế. Các yêu cầu về bảo dưỡng phao cũng có thể được quy định bởi các cơ quan chức năng của địa phương. Điển hình, các thủ tục bảo dưỡng bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Kiểm tra vật lý định kỳ;
  • Self-Test phao định kỳ;
  • Thay thế Pin theo hướng dẫn của nhà sản xuất;
  • Kiểm tra định kỳ kỹ thuật và dịch vụ bởi một trung tâm được các nhà sản xuất phao ủy quyền.

Điều quan trọng là các chủ sở hữu phao phải thực hiện kiểm tra bằng mắt các hư hại vật lý của các beacon, như là các vết nứt hoặc ăn mòn vật lý trên vỏ hay ở các bộ phận khác cũng có thể gây ra các phát xạ không mong muốn hoặc có thể khiến phao bị lỗi khi kích hoạt trong tình huống khẩn cấp thật sự.

Tính năng Self-Test được mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng, được thiết kế để đánh giá hoạt động chính xác của phao điện tử bằng cách kiểm tra tất cả các tính năng chính bao gồm phần phát xạ vô tuyến và Pin. Self-Test phao có thể được thực hiện bởi chủ phao. Self-Test nên được thực hiện theo các khoảng thời gian định kỳ, theo các khuyến cáo từ nhà sản xuất. Trực tiếp liên hệ với nhà sản xuất nếu quá trình Self-Test không thành công. Tránh việc thực hiện Self-Test dồn dập, tần suất nhiều hơn khuyến cáo của nhà sản xuất, trừ khi người sử dụng nghi ngờ rằng có vấn đề xảy ra với beacon. Đối với việc kích hoạt Self-Test phao sẽ chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ năng lượng pin. Tuy nhiên, nếu thực hiện Self-Test quá nhiều có thể gây ra tình trạng sớm hết pin của beacon, dẫn tới tình trạng có thể pin không đủ dùng trong những trường hợp khẩn cấp.

Việc thay thế pin phải được thực hiện sớm hơn ngày được ghi trên nhãn của phao hoặc sau khi kích hoạt trong trường hợp khẩn cấp. Trong mỗi lần kiểm tra định kỳ, phải kiểm tra thời gian còn lại bao lâu cho tới khi cần thay thế. Người sử dụng có thể cũng cần thay thế sớm hơn thời gian ghi trên nhãn phao nếu đã thực hiện quá nhiều lần Self-Test. Pin tốt là cần thiết để đảm bảo hoạt động chính xác tính năng, tuổi thọ hoạt động của một phao được dùng kích hoạt trong trường hợp khẩn cấp.

Luôn luôn sử dụng pin thay thế đã được Cospas-Sarsat phê chuẩn và theo chỉ dẫn của nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền. Việc sử dụng pin thay thế mà không được nhà sản xuất chấp thuận (mua từ các đơn vị khác) có thể dẫn tới việc phao không đảm bảo khả năng hoạt động đầy đủ trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu người sử dụng có các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng, thay thế pin đối với phao, vui lòng tham khảo thông tin liên hệ trong hướng dẫn sử dụng phao.

 

Biên dịch từ Website Cospas-Sarsat quốc tế.