• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
 • Fax: +84-(0)225 384 2979

Dịch vụ kiểm thử thông tin phao Cospas-Sarsat

Thứ Bảy, 22/07/2017, 14:34 GMT+7

(Vishipel) - Nhằm mang đến những tiện ích tốt nhất tới các khách hàng đang sử dụng phao Cospas-Sarsat, Công ty VISHIPEL cung cấp các gói dịch vụ kiểm thử thông tin các phao EPIRB, ELT, PLB. Chi tiết về các gói dịch vụ kiểm thử thông tin phao Cospas-Sarsat như sau:

Gói dịch vụ

Phao EPIRB

Phao ELT

Phao PLB

Gói dịch vụ kiểm thử cho người sử dụng

Gói dịch vụ cung cấp thông tin kiểm thử sau khi thiết bị phao được thực hiện chế độ kích hoạt thử. Tín hiệu phao phát đi nhưng không tạo ra báo động cấp cứu trong hệ thống Cospas-Sarsat.

Gói dịch vụ kiểm thử cho nhà sản xuất Phao

Gói dịch vụ cung cấp thông tin kiểm thử sau khi thiết bị phao được thực hiện chế độ kích hoạt thật. Tín hiệu phao phát đi nhưng không tạo ra báo động cấp cứu trong hệ thống Cospas-Sarsat.

Gói dịch vụ kiểm thử cho kiểm tra/ diễn tập TKCN

Gói dịch vụ cung cấp thông tin kiểm thử sau khi thiết bị phao được thực hiện chế độ kích hoạt thật. Tín hiệu phao phát đi như trong trường hợp khẩn cấp, tạo ra báo động cấp cứu đến LUT/MCC trong hệ thống Cospas-Sarsat nhưng không tiến hành các hành động điều tra, tìm kiếm. 

Mẫu đăng ký dịch vụ

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Ghi chú: Trong trường hợp hệ thống xảy ra tình huống cấp cứu thực tế, việc cung cấp dịch vụ sẽ tạm ngừng cho đến khi tình huống cấp cứu được giải quyết theo quy định tại Quyết định 19/2013/QĐ-TTg ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu Phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat.

Thông tin liên hệ:

1. Khách hàng liên hệ đăng ký dịch vụ tại các Điểm dịch vụ khách hàng của Công ty VISHIPEL:

Tại Hải Phòng:

 • Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
 • Điện thoại/Fax: +84-(0)225-384 2073.

Tại Hà Nội:

 • Điện thoại/Fax: +84-(0)24-3795 0935

Tại TP. Hồ Chí Minh:

 • Địa chỉ: 432 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại:  +84-(0)28-3941 3415            
 • Fax: +84-(0)28-3940 2071

2.  Khách hàng liên hệ hỗ trợ kỹ thuật tại Đài Thông tin Vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam (VNMCC):

 • Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
 • Điện thoại: +84-(0)225-382 2181 
 • Fax: +84-(0)225-384 2979
 • Email: vnmcc@vishipel.com.vn