• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Dừng sử dụng phao 121.5 MHz để báo động cấp cứu qua vệ tinh.

Thứ Ba, 08/08/2017, 11:10 GMT+7

(Vnmcc) - Dừng sử dụng phao 121.5 MHz để báo động cấp cứu qua vệ tinh.


Tháng 10 năm 2000, tại Phiên họp Hội đồng lần thứ 25 tổ chức tại London,  Anh, Tổ chức Cospas-Sarsat quốc tế đã công bố dự định chấm dứt xử lý các tín hiệu vệ tinh từ các phao khẩn cấp trên tần số 121.5 và 243 MHz vào ngày 1 tháng 2 năm 2009. Tất cả các thuyền viên, phi hành viên và các cá nhân sử dụng phao khẩn cấp hoạt động trên các tần số nói trên sẽ phải chuyển sang sử dụng các loại phao hoạt động trên tần số 406 MHz mới hơn, đáng tin cậy hơn và được số hóa, theo đó, vệ tinh Cospas-Sarsat mới có khả năng tìm ra vị trí.
Việc dừng  xử lý vệ tinh đối với các tín hiệu  thu nhận được trên tần số 121.5/243 MHz là do  các cơ quan tìm kiếm cứu nạn nhận được quá nhiềubáo động giả trên các tần số này hoặc thông tin từ các tần số này có độ chính xác thấp, ảnh hưởng tới hiệu quả của các dịch vụ cứu hộ cứu nạn.
Mặc dù hiện tại chi phí của phao 406 MHz khá cao, nhưng chúng lại cung cấp cho các cơ quan tìm kiếm cứu nạn thông tin đáng tin cậy và đầy đủ hơn để thực hiện  hiệu quả việc tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức Cospas-Sarsat đã đưa ra quyết định chấm dứt các dịch vụ báo động qua vệ tinh trên tần số 121.5/243 MHz, một phần, để đáp ứng yêu cầu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Hai cơ quan này của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm quy định về sự an toàn trên các chuyến hành trình quốc tế của tàu biển, tàu bay và quản lý các tiêu chuẩn quốc tế và kế hoạch quốc tế đối với công tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải và hàng không. Hơn 180 quốc gia là thành viên của IMO và ICAO, hơn 180 quốc gia là thành viên của IMO và ICAO, NOAA (Đoàn Ủy nhiệm Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc gia), cùng với Đội Cảnh sát biển Hoa Kỳ, Không quân Hoa Kỳ và NASA (bốn cơ quan liên bang quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống SARSAT) đang khuyến cáo người sử dụng các phao 121.5 / 243 MHz chuyển sang sử dụng phao 406MHz. Do vậy, người sử dụng phao sẽ xem xét lựa chọn theo  quyết định của tổ chức Cospas-Sarsat.

Trích dịch từ Website NOAA.