• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Hướng dẫn cách hủy báo động cấp cứu giả

Thứ Năm, 10/08/2017, 10:53 GMT+7

(Vnmcc) - Hướng dẫn cách hủy báo động cấp cứu giả.

Trên thiết bị DSC VHF

.1         Ngay lập tức tắt máy phát; 

.2         Bật thiết bị và chuyển kênh 16

.3         Thực hiện phát quảng bá đến "All Stations " và cung cấp tên tàu, hô hiệu, số DSC và hủy báo động cấp cứu giả.

Ví dụ

All Stations, All Stations, All Stations

This is NAME, CALL SIGN,

DSC NUMBER, POSITION.

Cancel my distress alert of

DATE, TIME UTC,

= Master NAME, CALL SIGN,

DSC NUMBER, DATE, TIME UTC.

 

Trên thiết bị DSC MF

.1         Ngay lập tức tắt máy phát;  

.2         Bật thiết bị và điều chỉnh để phát vô tuyến điện thoại trên tần số 2.182 kHz; và

.3         Thực hiện phát quảng bá đến "All Stations" cung cấp tên tàu, hô hiệu, số DSC và hủy báo động cấp cứu giả.

Ví dụ:

All Stations, All Stations, All Stations

This is NAME, CALL SIGN,

DSC NUMBER, POSITION.

Cancel my distress alert of

DATE, TIME UTC,

= Master NAME, CALL SIGN,

DSC NUMBER, DATE, TIME UTC.

 

Trên thiết bị DSC HF

Tương tự như MF, nhưng phải hủy bỏ báo động trên tất cả các dải tần số mà nó đã được phát đi. Do đó, máy phát cần được điều chỉnh liên tiếp đến các tần số cấp cứu thoại trong dải 4, 6, 8, 12 và 16 MHz, nếu cần thiết.

 

Trên thiết bịImarsat-C

Thông báo tới Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn thích hợp để hủy báo động bằng cách gửi đi một bức điện với mức ưu tiên cấp cứu qua Đài CES mà báo động cấp cứu giả được gửi đi qua đó.

Ví dụ:

NAME, CALL SIGN, IDENTITY NUMBER,

POSITION,

Cancel my Inmarsat-C distress

alert of DATE, TIME UTC 

=  Master +

 

Đối với thiết bị EPIRB

Nếu vô tình kích hoạt EPIRB thì tàu nên liên lạc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn/Đài bờ gần nhất/Đài TTDH thích hợp và thực hiện hủy báo động cấp cứu.

 

Lưu ý:

- Mặc dù đã quy định ở trên, tàu vẫn có thể sử dụng bất kỳ phương thức sẵn có để thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền báo động cấp cứu giả đã được gửi đi và cần phải hủy bỏ.

- Không có hành động nào chống lại việc tàu hoặc thuyền viên gửi báo động và huỷ bỏ báo động cấp cứu giả. Tuy nhiên, chính phủ các nước có thể bị truy tố trong trường hợp truyền phát báo động cấp cứu giả nhiều lần..