• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Phao ELTs

Các Phao ELT (Emergency Locator Transmitters (ELT – Thiết bị Định vị Khẩn cấp) thường được lắp đặt trên tàu bay và được thiết kế để kích hoạt khi có va chạm đủ mạnh. Các ELT được yêu cầu có thể hoạt động liên tục 24h sau khi được kích hoạt. Luật của Cơ quan hàng không dân dụng (CASA) đòi hỏi hầu hết các máy bay phải trang bị 1 ELT. Luật này cho phép các PLB hoặc các EPIRB phải được trang bị trên máy bay như một sự thay thế cho ELT.