In trang này

Phao SSASs :

Phao báo động an ninh tàu biển Cospas-Sarsat 406 MHz (SSAS - Ship Security Alert System Beacons) là một thành phần của hệ thống vệ tinh Cospas-Sarsat nhằm tăng khả năng an toàn khi hành hải và chống lại các hành động khủng bố, tấn công tàu thuyền. Các phao SSAS pi phù hợp với tất cả các đặc tính của các phao cấp cứu Cospas-Sarsat 406 MHz và có một số đặc điểm riêng như:

- Phao SSAS được tích hợp với một thiết bị định vị hàng hải bên ngoài hoặc ngay trong thiết bị để đưa ra được vị trí mã hóa trong bức điện phao phát đi .

- trong trường hợp có sự đe dọa của cướp biển, khủng bố , người sử dụng  kích hoạt nhân công từ nút bấm được giấu tại vị trí nào đó. để Cung cấp  thông tin tới các cơ quan chức năng về tình trạng của mình- Dữ liệu được phân phối theo mã nước mà không theo vị trí phao.

Khác với các phao cấp cứu C/S 406 MHz khác không đưa ra được tính chất tai nạn trong bức điện phao,phao SSAS do được thiết kế riêng và được mã hóa trước khi đăng ký cho tàu, do đó nên khi các cơ quan chức năng thu được tín hiệu của phao thì đồng thời biết được tính chất tai nạn thể hiện là tàu đang có sự đe dọa về an ninh.

  • Bản quyền thuộc về Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên vishipel.com.vn